Broadband چیست؟

Broadband چیست؟
Broadband

نوعی فناوری ارتباطی است که به وسیله آن یک سیم واحد می تواند بیش از یک نوع سیگنال را به طور همزمان حمل کند. به عنوان مثال ، صدا و فیلم. کابل تلویزیون یک فناوری است که از انتقال داده های باند پهن استفاده می کند.