قیمت روز گوشی های سامسونگ

تاریخ سه‌شنبه1401/04/21

لیست قیمت گوشی های سامسونگ

قیمت های درج شده برای تمامی گوشی های سامسونگ به تومان می‌باشد.

نام گوشی قیمت مدل قیمت مدل
گوشی سامسونگ S22 ULTRA 512G

رنگ خاکستری: 39/500/000

رنگ قرمز: 40/000/000

رنگ سیلور: 43/300/000

رنگ آبی: 45/500/000

گوشی سامسونگ S22 ULTRA 256G

رنگ خاکستری: 36.900.000

رنگ قرمز: 36.900.000

رنگ سیلور: 37/300/000

رنگ آبی: 38/300/000

گوشی سامسونگ S22+ 256G

رنگ خاکستری: 32/600/000

رنگ قرمز: 36/600/000

رنگ آبی: 32/800/000
گوشی سامسونگ S22 256G RAM8 5G 29/000/000 MIX
گوشی سامسونگ S21 256G ULTRA  رنگ سیلور: 33/100/000 رنگ آبی: 33/350/000
گوشی سامسونگ NOT20 ULTRA 4G 25/300/000 BO
گوشی سامسونگ S21 FE 256G 18/300/000 B
گوشی سامسونگ A73 5G 256G

رنگ خاکستری: 14/300/000

رنگ سفید: 14/300/000

رنگ آبی: 15/100/000
گوشی سامسونگ A53 5G 256G 

BLU: 10/980/000

رنگ سفید: 11/020/000

رنگ آبی: 11/200/000
گوشی سامسونگ A53 5G 128G RAM8

COLOR/BLU: 9/240/000

COLOR/W: 9/240/000

COLOR/BRO: 9/240/000

COLOR/B: 9/290/000

گوشی سامسونگ A52 S 256G

COLOR/W: 11/500/00

COLOR/B: 11/750/000
گوشی سامسونگ  A52 S 128G 

COLOR/G:9/550/000

COLOR/B: 9/700/000
گوشی سامسونگ A52 256G RAM8

COLOR/BLU: 8/800/000

COLOR/V:8/800/000

COLOR/B:8/950/000
گوشی سامسونگ A52 128G RAM8

COLOR/BLU:7/980/000

COLOR/V: 7/980/000

COLOR/B: 8/950/000
گوشی سامسونگ A33 5G 128G RAM8

COLOR/V: 7/780/000

COLOR/W: 7/780/000

COLOR/BLU: 7/780/000

COLOR/B: 7/940/000

گوشی سامسونگ A33 5G 128G RAM6

COLOR/V: 7/140/000

COLOR/W: 7/140/000

COLOR/BLU: 7/140/000

COLOR/B: 7/160/000

گوشی سامسونگ A32 128G 4G RAM6

COLOR/BLU:5/960/000

COLOR/W: 5/960/000

COLOR/V: 5/960/000

COLOR/B: 6/150/000

گوشی سامسونگ A23 128G RAM6

COLOR/W: 5/780/000

COLOR/BLU: 5/780/000

COLOR/RO: 5/780/000

COLOR/B: 5/830/000

گوشی سامسونگ A23 128G RAM6

COLOR/W: 5/220/000

COLOR/BLU: 5/220/000

COLOR/RO: 5/220/000

COLOR/B: 5/260/000

گوشی سامسونگ A23 64G RAM4

COLOR/W: 4/650/000

COLOR/BLU: 4/650/000

COLOR/RO: 4/650/000

COLOR/B: 5/680/000

گوشی سامسونگ A22 128G 5G

COLOR/W: 5/190/000

COLOR/V: 5/190/000

COLOR/G: 5/190/000

COLOR/B: 5/230/000

گوشی سامسونگ A22 64G 5G

COLOR/W: 4/250/000

COLOR/V: 4/250/000

COLOR/B: 4/270/000

گوشی سامسونگ A13 128 RAM4

COLOR/W: 4/820/000

COLOR/BLU: 4/820/000

COLOR/B: 4/860/000

گوشی سامسونگ A13 64G RAM4

COLOR/W: 4/270/000

COLOR/BLU: 4/270/000

COLOR/V: 4/270/000

COLOR/B: 4/280/000

گوشی سامسونگ A12 128G

COLOR/W: 4/770/000

COLOR/BLU: 4/770/000

COLOR/B: 4/820/000

گوشی سامسونگ A12 64G

COLOR/W: 4/250/000

COLOR/BLU: 4/250/000

COLOR/B: 4/290/000

گوشی سامسونگ A11

COLOR/W: 3/570/000

COLOR/BLU: 3/570/000

COLOR/B: 3/590/000

گوشی سامسونگ A03 64G

COLOR/R: 3/480/000

COLOR/B: 3/560/000

COLOR/BLU: 3/560/000

گوشی سامسونگ A03S 64G

COLOR/R: 3/600/000

COLOR/BLU: 3/600/000

COLOR/B: 3/630/000

گوشی سامسونگ A022 32G

COLOR/S: 3/280/000

-

گوشی سامسونگ A01 CORE

COLOR/B: 2/120/000

-

گوشی سامسونگ M52 128G RAM8 5G

COLOR/W: 8/150/000

COLOR/BLU: 8/150/000

COLOR/B: 8/190/000

گوشی سامسونگ M33 5G 128G RAM6

COLOR/BLU:5/680/000

COLOR/B:5/700/000

گوشی سامسونگ M33 128G RAM8 5G

COLOR/BLU:7/240/00

COLOR/RO: 7/240/000

COLOR/B: 7/330/000

گوشی سامسونگ M32 5G 128G RAM6

COLOR/BLU: 5/460/000

COLOR/B: 5/490/000

گوشی سامسونگ M23 128G RAM6 5G

COLOR/MIX:7/090/000

-

گوشی سامسونگ M22 64G

COLOR/BLU: 4/900/000

COLOR/W: 4/900/000

COLOR/B: 4/970/000

گوشی سامسونگ M22 128G

MIX: 5/350/000

-

گوشی سامسونگ M12 128G RAM6

COLOR/W: 4/570/000

COLOR/B: 4/600/000

COLOR/BLU: 4/570/000

گوشی سامسونگ M12 128G RAM4

COLOR/BLU: 4/450/000

COLOR/B: 4/480/000

گوشی سامسونگ B315

COLOR/B: 670/000

COLOR/W: 670/000