نظریه ای جدید از چگونگی شکل گیری کره زمین

نظریه ای جدید از چگونگی شکل گیری کره زمین
این نظریه جدید معمای شکل گیری زمین را توضیح می‌دهد

ما برای طولانی ترین زمان در حال مطالعه زمین بوده ایم، اما برخی از سوالات اساسی هنوز بی پاسخ مانده اند. یکی از آنها سوال در مورد شکل گیری سیاره ما است.

تیمی از دانشمندان به رهبری ETH زوریخ و مرکز ملی صلاحیت در تحقیقات سیارات پاسخ جدیدی به این سوال دارند.

این گروه نظریه غالب شکل گیری از سیارک های کندریتی را زیر سوال می برند.

زمین دقیقاً چگونه تشکیل شد

اخترفیزیکدانان و کیهان شناسان شیمی معتقدند که زمین از سیارک های کندریتی شکل گرفته است.

به گفته پائولو سوسی از ETH زوریخ، این بلوک‌های نسبتاً کوچک و ساده از فلز و سنگ‌هایی هستند که در منظومه شمسی اولیه شکل گرفته‌اند.

این نظریه ترکیب دقیق زمین را که از نظر عناصر سبک و فرار مانند هیدروژن و هلیوم بسیار فقیرتر است، توضیح نمی دهد.

چندین فرضیه در طول سال ها برای توضیح اختلاف در نظریه سیارک کندریتی ارائه شده است. یکی از آنها نشان می دهد که برخورد اجسام تشکیل دهنده زمین گرمای فوق العاده ای ایجاد می کند که عناصر سبک تر را تبخیر می کند.

با این حال، ترکیب ایزوتوپی عناصر مختلف روی زمین این توضیح را غیرقابل قبول می کند.

اگر تئوری تبخیر توسط گرما درست بود، ایزوتوپ های نور به راحتی از زمین فرار می کردند.

قابل ذکر است، نظریه ارائه شده توسط تیم Sossi بر اساس سیاره کوچک است. سیاره‌های کوچک، مانند کندریت‌ها، اجسام کوچکی از سنگ و فلز هستند.

به دلیل گرم شدن دارای هسته و گوشته متمایز هستند. سیاره های کوچک تشکیل شده در نواحی مختلف اطراف خورشید دارای ترکیبات شیمیایی متفاوتی هستند.

سیاره‌های کوچک از تجمع دانه‌های کوچک تشکیل می‌شوند و با گذشت زمان، با انباشتن مواد بیشتر از طریق کشش گرانشی خود رشد می‌کنند.

سوال بزرگی که این تیم با آن روبرو بود این بود که آیا ترکیب تصادفی سیاره های مختلف واقعاً با ترکیب دقیق زمین مطابقت دارد یا خیر؟

آنها شبیه سازی هایی را اجرا کردند که در آن هزاران سیاره کوچک با هم برخورد کردند. آنها دریافتند که ترکیبی از چندین سیاره کوچک در واقع می تواند به شکل گیری سیاره ما یعنی زمین منجر شود.

جالب توجه است که ترکیب زمین از نظر آماری محتمل ترین نتیجه شبیه سازی ها نیز بود.

شبیه سازی های انجام شده توسط تیم سوسی به گونه ای طراحی شده اند که سیارات تولید شده در طول زمان با چهار سیاره سنگی عطارد ، زهره، زمین و مریخ مطابقت داشته اند.

از یافته های مربوط به ترکیب زمین، مشخص است که ما می توانیم از آن برای مطالعه شکل گیری سیارات سنگی دیگر و حتی سیارات فراخورشیدی ستارگان دیگر استفاده کنیم.