Browser یا مرورگر چیست؟

Browser یا مرورگر چیست؟
Browser

یک برنامه نرم افزاری که به شما امکان می دهد در وب گشت و گذار کنید. مرورگرهای وب مشهور شامل Google Chrome ، Mozilla Firefox ، Microsoft Edge ،Internet ExplorerوOpera هستند.