Bit یا بیت چیست؟

Bit یا بیت چیست؟
بیت

کمی (برای رقم باینری کوتاه) کوچکترین واحد اندازه گیری در محاسبات است. ۸ بیت ۱ بایت را تشکیل می دهد.

معرفی انواع بیت

بیت ها دارای انواع مختلفی می‌باشند که در زمینه های مخلفی کاربرد دارند یکی از معروف ترین آن ها که در صنعت کامپیوتر و ساخت قطعات کاربرد بسیاری دارد استفاده از بیت های باینری یا همان ۰ و ۱ است.