فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات چیست؟
فناوری اطلاعات

تعریف فناوری اطلاعات (به انگلیسی Information Technology ) : فناوری اطلاعات به طراحی توسعه و نبوغ ایجاد شده توسط نرم افزار و یا سخت افزار مرتبط با یک رایانه گفته می‌شود که سبب ایجاد یک جهش در آسودگی در زندگی و دنیای تکنولوژی خواهد شد.

it

اما به صورت کلی تعریف این واژه در دنیای امروزی توسط انجمن فناوری اطلاعات آمریکا ایجاد شده است ، به صورت مختصر فناوری اطلاعات با به کار گیری رایانه و نرم افزار سعی دارد تا اطلاعات ، ذخیره پردازش و... را انجام دهد.

اما به تازگی و در عصر مدرن امروزی از این عبارت در کنار ارتباطات نیز استفاده می‌شود عده ای به آن فناوری اطلاعات و ارتباطات میگویند که به مختصر ICT نام دارد.

گاهاً دیده شده است فناوری اطلاعات را با انفورماتیک تلفیق می‌کنند که این امر اشتباه است چرا که انفورماتیک به عنوان یک وسیله برای فناوری اطلاعات است و شباهتی با یک دیگر ندارد.