چاپ سه بعدی با الهام از پوست اختاپوس

چاپ سه بعدی با الهام از پوست اختاپوس
چاپ سه بعدی با الهام از پوست اختاپوس

مهندسان راتگرز با الهام از پوست تغییر رنگ ماهی های دریایی ، هشت پا و ماهی مرکب ، ژل هوشمند چاپ سه بعدی ساختند، که هنگام قرار گرفتن در معرض نور تغییر شکل می دهد ، این ژل جدید به دلیل تغییر رنگ می‌تواند یکی از محصول های جدید نظامی برای استتار باشد.

بر اساس مطالعه انجام شده در مجله ACS Applied Materials & Interfaces ، مهندسان همچنین یک ماده برای چاپ سه بعدی تهیه کردند که می تواند رنگ ها را هنگام تغییر نور نشان دهد .

شرح کامل این دستاورد

اختراع آنها با توجه به توانایی شگفت انگیز سفالوپودها مانند ماهی های دریایی ، هشت پا و ماهی مرکب برای تغییر رنگ و بافت پوست نرم آنها برای استتار و برقراری ارتباط صورت گرفته است. این موضوع مهم توسط هزاران سلول تغییر دهنده رنگ که کروماتوفور نامیده می شوند ، در پوست این حیوانات آبزی حاصل می شود.

" استاد گروه مهندسی مکانیک و هوافضا در دانشکده مهندسی دانشگاه راتگرز – نیوبرانزویک گفت: "تحقیقات ما از یک رویکرد مهندسی جدید شامل استتار پشتیبانی می کند که می تواند به مواد نرم اضافه شود و نمایشگرهای رنگی و انعطاف پذیر ایجاد کند."

مهندسان راتگرز یک هیدروژل قابل چاپ سه بعدی یا ژل هوشمند تولید کردند که در نتیجه نور را حس می کند و تغییر شکل می دهد.

مهندسان با استفاده از یک نانو ماده حساس به نور در هیدروژل ، آن را به یک "عضله مصنوعی" تبدیل کردند که در پاسخ به تغییرات نور منقبض می شود. ژل هوشمند سنجش نور ، همراه با مواد کششی چاپ شده سه بعدی ، تغییر رنگ داده و منجر به ایجاد استتار می شود.

با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی چنین دست آوردی دیگر غیر قابل باور نیست و در آینده نه چندان دور باید منتظر اتفاق های بزرگ تر در صنعت تکنولوژی و اختراعات بشر باشیم.

منبع: "چاپ چند ماده ای برای کروماتوفورهای مصنوعی نورپذیر با الهام از سفالوپود" توسط داهون هان ، یوئپینگ وانگ ، چن یانگ و هوون لی ، ۳ ژانویه ۲۰۲۱ ، مواد و رابط های کاربردی ACS .

scitechdaily.com