توافق ترامپ با شرکت اینتل برای تولید پردازنده در خاک آمریکا

توافق ترامپ با شرکت اینتل برای تولید پردازنده در خاک آمریکا
توافق ترامپ با شرکت اینتل برای تولید پردازنده در خاک آمریکا

موضوع به شکلی می‌باشد که دونالد ترامپ با هدف پیشگیری ها بر روی سیاست خود تمرکز داشته تا برای تولید پردازنده در خاک ایالات متحده با شرکت بزرگ اینتل به نتیجه برسد.

بر اساس آخرین تحقیقات یک کارخانه جدیدی برای خط تولید پردازنده تاسیس شده است که مکان آن مشخص نیست و بخصوص بودن این خط تولید برای تولید پردازنده اینتل با امنیت بالا حس می‌شود.

با توجه به زوایای شدید که کاخ سفید اعلام کرده ، استفاده از تولیدات خارجی ترامپ برای راه اندازی این کارخانه وارد فعالیت با شرکت اینتل خواهد شد.