برچسب: دانشگاه مینه سوتا

محدودیت دانشگاه مینه سوتا برای توسعه کرنل لینوکس

محدودیت دانشگاه مینه سوتا برای توسعه کرنل لینوکس

دانشگاه مینه سوتا در زمینه توسعه سیستم عامل لینوکس توزیع کرنل در حال همکاری بود اما در حین همکاری و ایجاد کد های جدید یک محافظ و نگهدارنده سیستم کرنل [...]
1 / 1 پست