برچسب: انونیموس

انونیموس نام مرسوم یک گروه و یک اصطلاح کلی از مخفی بودن و مشخص نبودن هویت است ، در این قسمت مواردی که مرتبط به انونیموس است را میتوانید مشاهده کنید.

ایلان ماسک درمقابل گروه ANONYMOUS

ایلان ماسک درمقابل گروه ANONYMOUS

گروه هکری غیر متمرکزی انونیموس یک گروهی بسیار قوی و فعال در زمینه هک و ضربه به افراد محتلف صورت گرفته است این گروه خودشان را به صورت غیرمشخص معرفی کر [...]
1 / 1 پست