ناسا 10 سالگی مریخ نورد کنجکاوی را با سلفی جشن گرفت

ناسا 10 سالگی مریخ نورد کنجکاوی را با سلفی جشن گرفت
ناسا 10 سالگی مریخ نورد کنجکاوی را با سلفی جشن گرفت

در سیاره مریخ بیشترین تلاش برای یافتن حیات فرازمینی انجام شده است.

مریخ نورد کنجکاوی ناسا مظهر "کنجکاوی" بشر برای یافتن حیات در مریخ است. این سازمان در جشن 10 سالگی خود، سلفی از مریخ نورد را به اشتراک گذاشته است.

سلفی در دهانه گیل گرفته شده است

زمان مریخ نورد کنجکاوی در مریخ را می توان با عبارات ساده ای مانند 10 سال، 29 کیلومتر و 41 نمونه سنگ و خاک توصیف کرد.

ناسا با جشن گرفتن دهمین سالگرد تاسیس خود، پرتره ای از مریخ نورد را که خودش در دهانه گیل در روز خورشیدی (روز خورشیدی) 2082 یا 15 ژوئن 2018 عکس گرفته است، به اشتراک گذاشت.

این تصویر با دوربین لنز دست مریخ (Mahli) گرفته شده است.