محدودیت دانشگاه مینه سوتا برای توسعه کرنل لینوکس

صفحه اصلیاخبار تکنولوژی | دسته بندی اخبار روز

محدودیت دانشگاه مینه سوتا برای توسعه کرنل لینوکس

دانشگاه مینه سوتا در زمینه توسعه سیستم عامل لینوکس توزیع کرنل در حال همکاری بود اما در حین همکاری و ایجاد کد های جدید یک محافظ و نگهدارنده سیستم کرنل به محض مشاهده کد های دانشگاه مینه سوتا متوجه خرابکاری از سوی آن ها شد.

خراب کاری در ایجاد کد ها سبب شد تا دسترسی آن ها برای توسعه کرنل گرفته شود و این دانشگاه دیگر نتواند در این زمینه فعالیت موثر داشته باشد.

این کد ها که توسط توسعه دهندگان در داخل این دانشگاه نوشته شده بود دارای نقض های امنیتی بودند ، اما با توجه به افشای این موضوع محققان دانشگاه مینه سوتا درباره این موضوع گفتند که هدف از راه اندازی و نوشتن چنین کد ها این بوده است که چگونه سیستم و کد مخرب می‌تواند از داخل کرنل عبور کند و یک سیستم را آلوده نماید.

اما از سوی دیگر محققان کرنل در این دانشگاه با مصاحبه و بیان مشکلات ثبت کد و ایجاد یک سری از کد های مخرب به سادگی و ورود آن ها به سیستم لینوکس خبر دادند و گفتند همچنان به راحتی افراد سود جو می‌توانند به راحتی کد های مخرب را وارد سیستم عامل لینوکس کرنل کنند در حالی که هنوز هم سیستم تایید کد های توسعه دهندگان به صورت سنتی کار می‌کند این خطر همواره وجود خواهد داشت.

نظرات

وردپرس: 0