سرقت اطلاعات واکسن کرونا توسط دو هکر چینی در آمریکا

سرقت اطلاعات واکسن کرونا توسط دو هکر چینی در آمریکا
سرقت اطلاعات واکسن کرونا توسط دو هکر چینی در آمریکا

طبق آخرین اخبار توسط ایالت متحده آمریکا دو هکر که اطلاعات شرکت های مهم را در کشور آمریکا به سرقت بردند را دستگیر کرد و ابراز کرد این دو هکر چینی بودند ، یکی از مهم ترین مواردی که این دوهکر به آن دست پیدا کردند دزدیدن اطلاعات مخفی از تولید واکسن و تحقیقات کرونا توسط شرکت های بزرگ و مهم در کشور آمریکا بود.

همچنین لازم به ذکر است بعضی از این حمالات صورت گرفته از سوی هکر ها برای به دست آوردن اطلاعات شرکت های مهم در آمریکا توسط دولت چین سازماندهی شده است و هم اکنون در حال تعقیب و پیدا کردن این هکر های فراری می‌باشند که در امریکا دچار اختلال در سیستم های شبکه ای این کشور شده اند.

دادستان آمریکا می گوید : ما زمانی با این گروه حرفه ای چینی تبار آشنا شدیم که به شرکت انرژی از رده خارج در شهر واشنگتن حمله کردن که به گفته دادستان آمریکا اولین حمله این گروه در سال ۲۰۰۹ صورت گرفت ، به همین دلیل مورد توجه کشور آمریکا قرار گرفتند.

سخنگوی آمریکا

یکی دیگر از مواردی که در این روز ها توسط هکر ها در کشور آمریکا مورد دستبرد قرار گرفته است ، دزدیدن اطلاعات شرکت های نرم افزاری بازی سازی و تهدید به انتشار سورس کد های این شرکت ها در شبکه های جهانی و به اشتراک گذاری آن ها که تعداد این شرکت ها به ۲۵ می رسد ، اما نامی از آن ها برده نشده است.

بیشتر حملات این گروه هکری در بازه سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ آغاز شد و در ۲۰۲۰ با دزدیدن یک شرکت داروسازی بزرگ در کشور آمریکا که نام آن هم مشخص نشده است پایان یافت.

همچنین یکی دیگر از بزرگ ترین کار های انجام شده توسط این دو هکر به سرقت بردن اطلاعات نظامی و همچنین دست یابی به اطلاعات گروه های مخالف دولت چین می‌باشد.

منبع

New York Times