Backward compatible چیست؟

صفحه اصلیمقالات

Backward compatible چیست؟

what is backwards compatible

اگر نرم افزار با عقب سازگار باشد ، با نسخه های قبلی (جایگزین) همان نرم افزار سازگار است. به عنوان مثال ، برنامه Microsoft word 2010 می تواند پرونده های ایجاد شده در نسخه ۲۰۰۳ همان برنامه را بخواند ، بنابراین با عقب سازگار است.

پست های جدیدتر
پست های قدیمی‌تر

نظرات

وردپرس: 0